Stříbro v houbách

04.03.2008 00:00

Mnohé druhy hub, které znáte z lesa, dokáží v plodnicích akumulovat některé stopové prvky, např. arzén, kadmium a rtuť. Ale to není zdaleka všechno. Před několika lety jsem procházel výsledky analýz obsahů stříbra ve vzorcích hub z různých míst v České republice. A nad jedním číslem v tabulce se mi zatajil dech – bylo téměř 500x vyšší, než všechna ostatní...!

 
Ukázalo se, že jde o vzorek vzácné muchomůrky ježatohlavé – Amanita solitaria (syn. A. echinocephala) z jedné lokality na okraji Prahy. Stanovený obsah stříbra byl 480 mg/kg v sušině. I když houby obecně z nějakého neznámého důvodu stříbro v plodnicích akumulují, obsahy se obvykle pohybují v jednotkách mg/kg. Pouze výjimečně (v žampionech) mohou dosáhnout až 100 mg/kg.
Bylo třeba prověřit, zda nalezená koncentrace stříbra není jen náhodným jevem. V průběhu let 2003-2006 se mi z různých míst v Evropě podařilo sehnat dostatečné množství vzorků muchomůrky ježatohlavé a také její blízké příbuzné muchomůrky šiškovité – Amanita strobiliformis. Pokud vám ta jména nic neříkají, není divu – jde o relativně vzácné muchomůrky, které rostou hojněji jen v teplejších oblastech a obvykle na vápnitém podkladu. Ukázalo se, že obsah stříbra je – až na výjimky – velice vysoký v muchomůrce šiškovité, nejvyšší nalezená koncentrace byla 1253 mg/kg (tj. 0,12 %).