Seznam mykologických společností, spolků, klubů, kroužků a poraden

  web ulice město mail telefon
Česká vědecká společnost pro mykologii
www.czechmycology.org/cz        
Česká mykologická společnost www.myko.cz     Karmelitská 14 Praha 1 sekretariat@myko.cz 257 530 842